Privatnost podataka

Šifonjer se obavezuje da će čuvati privatnost svih Klijenata. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o Klijentima i podaci neophodne za poslovanje Šifonjera i pružanje usluga Klijentima u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci se koriste samo i isključivo za sastavljanje modnih kombinacija za Klijente.

Svi podaci o Klijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Šifonjeru su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti svakog Klijenta.

Šifonjer će podatke čuvati u svojoj bazi podataka, te će u tom smislu preduzeti sve neophodne pravne i faktičke radnje da ih zašiti i učini nedostupnim trećim licima i samim tim spreči njihovu zloupotrebu.

Šifonjer može da obelodani bilo koju informaciju kako bi ispunio zakonske zahteve od strane nadležnog suda ili državnog organa, međutim uvek pod uslovom da će o tim okolnostima obavestiti Klijenta kako bi on imao mogućnost da se brani, zaštiti ili da ograniči takvo širenje ili obelodanjivanje podataka o ličnosti i dalje pod uslovom da Šifonjer obelodani samo onaj deo informacije koji je zakonski obavezan da obelodani.

Klijent ima pravo da svoje podatke koje je uneo pri registraciji opozove i zahteva njihovo brisanje. Nakon prijema zahteva za brisanje naloga i podataka Šifonjer će prebaciti Klijentov nalog iz statusa aktivan u status neaktivan, te izvršiti brisanje u daljem roku od 24 sata.